Date personale

Nume, Prenume, Patronimic Numar individual (13 cifre)
Locul de facto de trai
Telefon Mobil Telefon Domiciliu Nr. membrilor de familie în întreţinere
Stare civilă
căsătorit(ă) celibatar(ă)
Locul de munca actual Functia
Tel serviciu vechimea totala in munca vechimea de muncă la locul actual
Tip locuinta

proprietate chirie cu parinti сumparata in ipoteca
Alte proprietati
lipseste
Bunuri Gajate
Da Nu
Mijloace de transport si/sau tehnica agricola
Marca Model Anul producerii Număr de înmatriculare de stat
Adauga

Surse de venituri lunare

Salariu Pensia Transferuri din strainatate
Venituri din afacere: Veniturile soţului/soţiei Alte venituri (inclusiv alti membri ai familiei)

Istoria creditară 
actuală şi istorică pentru ultimii ani, a familiei si a companiilor unde deţineţi cote substanţiale

Denumirea creditorului
Suma Valuta Suma soldului Suma achitarii lunare
Adauga
Ați avut Dvs. credite, care în prezent sunt închise:
Da Nu

Persoana a doua de contact

Nume, Prenume, Patronimic Relaţia (ruda, partener, etc)
Locul de trai
Telefon Domiciliu Telefon Mobil
Locul de munca actual

Scopul şi condiţiile finanţării

Împrumut Leasing
Scopul împrumutului sau obiectul finanțării Anul producerii Suma împrumutului sau preţul obiectului Aport iniţial,% Termen
Adauga

     Informare asupra drepturilor subiectului datelor cu caracter personal

Documente

Am făcut cunoştinţă şi sînt de acord cu condiţiile de examinare a cererii, consimt prelucrarea datelor cu caracter personal
Data

Pentru manageri si colaboratori Express Leasing
Denumirea intreprinderii Cod fiscal
Adresa juridică
Adresa poştală
Telefon oficiu Fax
Principalele activităţi ale Intreprinderii
Indicați companiilor afiliate
Adauga

Fondatorii principali ai Întreprinderii

Numele Prenumele fondatorului Cota,% Telefon de contact
Adauga

Conducerea Intreprinderii

Director
tel serviciu Telefon Mobil
Contabil Sef
tel serviciu Telefon Mobil

Istoria creditară 
actuală şi istorică pentru ultimii ani, a familiei si a companiilor unde deţineţi cote substanţiale

Denumirea creditorului
Suma Valuta Suma soldului Suma achitarii lunare
Adauga
Ați avut Dvs. credite, care în prezent sunt închise:
Da Nu

Scopul şi condiţiile finanţării

Împrumut Leasing
Scopul împrumutului sau obiectul finanțării Anul producerii Suma împrumutului sau preţul obiectului Aport iniţial,% Termen
Adauga
Solicit finanţarea procurării bunului sus-menţionat sau obţinerea împrumutului. Declar că datele înscrise în prezentul formular sunt complete, reale şi exacte. Sunt deacord că, ÎCS «Express Leasing» S.R.L. poate respinge cererea fără explicaţii. Consimt ca ÎCS «Express Leasing» S.R.L. să-mi prelucreze toate datele cu caracter personal furnizate de mine şi să ceară orice informaţii cu caracter personal, scrise şi orale, de la terţe persoane, de la alţi operatori de date cu caracter personal, de la prieteni, rude, cu referire la mine, la membrii familiei mele, la bunurile ce-mi aparțin, la situația mea economico-financiară, la adresa mea (domiciliu/reședință), la datele mele bancare, la profesia și locul meu de muncă, la obișnuințele/preferințele/comportamentul meu. De asemenea rog, cei din urmă să ofere informaţia necesară la prima cerere. Consimt dezvăluirea datelor mele cu caracter personal către terţi (notari, asiguratori, colectori, detectivi, evaluatori si altor participanţi la tranzacţie) şi utilizarea acestora în scop de prospectare comercială. Prin expedierea prezentei cereri, confirm ca am facut cunoștință și sint deacord cu condițiile de examinare a cererii, și îmi expun consimțămîntul pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal.

Documente

Am făcut cunoştinţă şi sînt de acord cu condiţiile de examinare a cererii, consimt prelucrarea datelor cu caracter personal
Data

Pentru manageri si colaboratori Express Leasing
Cererea Dvs. este trimisa